Ważne informacje – Endgame. Reguły GryUkład typograficzny książki, brak wcięć akapitowych, rodzaj przypisów i sposób zapisu liczb został narzucony przez wydawcę oryginału. Może mieć to związek z rozwiązaniem zagadki, ale nie musi.

Do wzięcia udziału w konkursie nie jest wymagane kupno książki.

Rozwiązanie zagadki nie zależy od szczęścia.

Grupowe rozwiązywanie zagadek może skończyć się natychmiastową dyskwalifikacją.

Nie istnieje wymóg ściągania i użytkowania aplikacji na urządzenia mobilne dedykowanych Endgame oraz grania w powiązane z nimi gry.

W książce znajdują się informacje mylące, skonstruowane jak wskazówki, lecz nimi niebędące.

W przypadku nierozwiązania zagadek przed datą zakończenia zabawy nagrodę wygrywa osoba, która doszła najdalej.

Za rozwiązywanie zagadek z Reguł Gry przyznane zostaną następujące nagrody:

Nagroda Główna to 250 000 dolarów.

12 nagród dodatkowych w postaci pakietów powieści i nowel Endgame z podpisami autorów.

Nie ma możliwości zamienienia nagrody na jej jakikolwiek ekwiwalent.

Ważne informacje – Endgame. Klucz NiebiosUkład typograficzny książki, brak wcięć akapitowych, rodzaj przypisów i sposób zapisu liczb został narzucony przez wydawcę oryginału. Może mieć to związek z rozwiązaniem zagadki, ale nie musi.

Do wzięcia udziału w konkursie nie jest wymagane kupno książki.

Rozwiązanie zagadki nie zależy od szczęścia.

Grupowe rozwiązywanie zagadek może skończyć się natychmiastową dyskwalifikacją.

Nie istnieje wymóg ściągania i użytkowania aplikacji na urządzenia mobilne dedykowanych Endgame oraz grania w powiązane z nimi gry.

W książce znajdują się informacje mylące, skonstruowane jak wskazówki, lecz nimi niebędące.

W przypadku nierozwiązania zagadek przed datą zakończenia zabawy nagrodę wygrywa osoba, która doszła najdalej.

Za rozwiązywanie zagadek z Klucza Niebios przyznane zostaną 24 nagrody.

Nagroda Główna to 100 000 dolarów.

Wartość pozostałych 23 nagród to około 150 000 dolarów.

Nie ma możliwości zamienienia nagrody na jej jakikolwiek ekwiwalent.

Ważne informacje – Endgame. WezwanieUWAGA. ZAGADKA ZOSTAŁA ROZWIĄZANA

Układ typograficzny książki, brak wcięć akapitowych, rodzaj przypisów i sposób zapisu liczb został narzucony przez wydawcę oryginału. Może mieć to związek z rozwiązaniem zagadki, ale nie musi.

Prawidłowy przypis numer xlv odnoszący się do współrzędnych na stronie 75 książki powinien brzmieć: http://goo.gl/JxJJVK. W wyniku błędu drukarskiego w papierowym wydaniu Endgame jest inny przypis, prowadzący do innych współrzędnych, ale nie ma to wpływu na rozwiązanie zagadki.

Do wzięcia udziału w konkursie nie jest wymagane kupno książki.

Rozwiązanie zagadki nie zależy od szczęścia.

Grupowe rozwiązywanie zagadek może skończyć się natychmiastową dyskwalifikacją.

Dostęp do zagadek kolejnych faz drugiego etapu będzie zależał od Waszej szybkości: im szybciej będziecie rozwiązywali zagadki, tym szybciej będzie Wam przyznawany dostęp do kolejnych.

Nie istnieje wymóg ściągania i użytkowania aplikacji na urządzenia mobilne dedykowanych Endgame oraz grania w powiązane z nimi gry.

W książce znajdują się informacje mylące, skonstruowane jak wskazówki, lecz nimi niebędące.

W przypadku nierozwiązania zagadek przed datą zakończenia zabawy nagrodę wygrywa osoba, która doszła najdalej.

Nie ma możliwości zamienienia nagrody na jej jakikolwiek ekwiwalent.